Oversigt over reglerne I USA - Hypochlorsyre 

FDA's Fødevare Kontakt Anmeldelse 1811 - Hypochlorsyre på op til 60 ppm for landbrugsprodukter, fisk og skaldyr, kød og fjerkræ sanitet 

Hypochlorsyre kan anvendes i fremstillings systemer op til 60 ppm i procesvand eller is, der kommer i berøring med fødevarer som spray, Vask, skyl, dip, chiller water, og skoldende vand for hel eller opskåret kød og fjerkræ, herunder kroppe, dele, trim, og organer; i procesvand, is eller saltvand, der anvendes til vask, skylning eller afkøling af forarbejdede og forformede kød- og fjerkræprodukter som defineret i henholdsvis 21 CFR 170,3 (n) (29) og 21 CFR 170,3 (n) (34) ; i procesvand eller is til vask, skylning eller afkøling af frugt, grøntsager, hel eller skåret fisk og skaldyr; og i procesvand til vask eller skylning af hele æg.  Besøg kilde på FDA'S HJEMMESIDE 

FDA industri guide: Vejledning for minimering af risikoen for Mikrobiel fødevaresikkerheds-farer for frisk skåret frugt og grøntsager 

Den antimikrobielle aktivitet af et klorin-baseret desinfektionsmiddel afhænger af mængden af hypochlorsyre (også kaldet "fri klor"), som er til stede i vandet. Mængden af Hypochlorsyre i vandet, afhænger af vandets pH, mængden af organisk materiale i vandet og til en vis grad, temperaturen på vandet. Hvis mængden af Hypochlorsyre ikke opretholdes, når mængden af organisk materiale stiger, kan det antimikrobielle stof miste effekten i forhold til at opretholde vandkvaliteten. Hvis en processor der skærer frisk frugt eller grønt anvender en klorin-holdig forbindelse som et desinfektionsmiddel, anbefaler vi, at overvåge process-vandet for fri klorin eller hypochlorsyre koncentrationen.  Besøg kilde på FDA'S HJEMMESIDE 

EPA: Fødevare kontakt overflade desinficerings metoder - Godkendelse af Hypochlorsyre op til 200 ppm 

Følgende kemiske stoffer, når de anvendes som ingredienser i en antimikrobiell pesticide formulering, kan anvendes på fødevarekontakt overflader på offentlige spisesteder, Mejeri produktionsudstyr, fødevare producktions udstyr og redskaber. Klar til brug koncentrationen af alle Hypochlorsyre kemikalier i opløsningen må ikke overstige 200 ppm bestemt som total chlorin.  Besøg kilde til EPA HJEMMESIDE 

Fødevarekontakt godkendelsen 1811 

FDA
Hypochlorsyre er godkendt af de Amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for brug af kød, fjerkræ, fisk & skaldyr, Frugt & grøntsager og æg som en desinfikationsmiddel der ikke kræver en afrensning med vand. 

FCN 1811 Fødevarer Kontakt anmeldelse (FCN) fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for brug af elektrolytisk genereret Hypochlorsyre som et antimikrobielt middel i en vandig opløsning ved fremstilling og forberedelse af hel eller skåret kød og fjerkræ; forarbejdet og formet kød og fjerkræ; fisk og skaldyr; frugt og grønt; og æg. 

Hvis du vil læse mere om Fødevarekontakt godkendelsen 1811 kan du besøge FDA hjemmeside på nedenstående link. 

Se på FDA'S hjemmeside 

Best Hypochlorous Acid (HOCL) Generators 

Portable Hypochlorous Acid Machine  Portable Hypochlorous Acid (HOCL) Machine 

Make high quality hypochlorous acid in the home or office. 

Hypochlorous Acid Machine + Sprayer  HOCL Machine + Electrostatic Sprayer 

Make hypochlorous acid and spray with an electrostatic cold fogger. 

Hypo 7.5 Hypochlorous Acid (HOCL) Generator  Large Batch HOCL Machines 

Generate large batches of hypochlorous acid at high concentrations. 

EWCO Hypochlorous Acid Generators  Commercial Grade HOCL Machines 

Manufacture hypochlorous acid disinfectant with EWCO Generators.