Elektrolyse teknologi - Generering af Hypochlorsyre (HOCl) 

Opfindelsen af elektrolyse 

01Opfindelsen af elektrolyse 

Elektrolyse er en direkte elektrisk strøm gennem en ionisk vædske. Det blev første gang beskrevet af Michael Faraday i 1830'erne. 

Membran elektroklyse 

02Membran elektroklyse 

Membran elektrolyse generere HOCl meget surt og et alkalisk biprodukt af NaOH fra en opløsning af NaCl (aka. køkkensalt i vand). 

Enkelt celle elektrolyse 

03Enkelt celle elektrolyse 

Enkelt celle teknologien blev udviklet for at skabe en mere stabil løsning af HOCl ved en optimal pH uden et alkalisk biprodukt af NaOH. 

Stabil Hypochlorsyre 

Den største udfordring har været at skabe Hypochlorsyre ved næsten neutral pH i stedet for chlorgas og hypochlorit, og at gøre det i en stabil form. Hypochlorsyre er et meta-stabilt molekyle. Det ønsker at vende tilbage til saltvand eller konvertere til hypochlorit. 

At generere stabil Hypochlorsyre 

Membran celle teknologien 

Den elektrolytiske celle har to rum adskilt af en membran, et anode og et katode kammer. Membranen er lavet af en polymer, som tillader kun positive ioner at passere den over mod katode kammeret. En saltvands opløsning sprøjtes ind i anode kammeret. De positivt ladede natrium-ioner passerer gennem membranen over til katodesiden men de negativt ladede klorid-ioner bliver holdt tilbage. 

Der er genereret to produkter, anolyte og catholyte. På anodesiden, en løsning af Hypochlorsyre genereres, er stærkt sur og med en orp > 800 mV. På katodesiden, en opløsning af NaOH er genereret, er stærkt alkaliske og med en orp < -800. Ingen af produkterne er stabile. Både anolyte catholyte prøver at vende tilbage til et balanceret produkt. Begge løsninger mister hurtigt deres ORP. 

Enkelt Celle Teknologi 

Enkelt celle elektrolyse genererer kun én løsning, en anolyte der består af Hypochlorsyre. Den elektrolytiske celle har kun ét rum, der indeholder både anode og katode og er designet til at generere et enkelt produkt med en orp > 800. Ved hjælp af en sur saltvands-opløsning, genereres et frit klorin produkt ved neutral til mildt surt, der domineres af Hypochlorsyre. HOCl produktet forbliver stabilt og HOCl molekyler er kun aktiveret, når de udsættes for organiske overflade eller ilten i luft. 

Sundhedspleje 

Hypochlorsyre (HOCl) produceres af de hvide blodlegemer i blodet og beskytter mod invaderende mikrobielle patogener. Når mikrobielle patogener prøv at finde vej til et sår, er de hvide blodlegemer det første de møder som indelukker bakterierne og udsætter dem for Hypochlorsyre (HOCl). Da HOCl er ikke-irriterende og skånsom mod huden, er det fornuftigt at bruge den til sårbehandling. Derudover kan det erstatte alle almindelige desinfikationsmidler derr bruges til at rengøre helbredsinstitutioner Udfasning af giftige kemikalier, som ikke kun giver mening, men giver et mere sikkert miljø for børn og ældre. 

Sundhedspleje 

Fødevaresikkerhed 

Størstedelen af den forskning, der er gjort med hensyn til den praktiske anvendelse af hypochlorsyre, har været inden for fødevaresikkerhed. Siden loven om fødevaresikkerhedsmodernisering (FSMA) blev underskrevet og lovført i 2011, har fødevaresikkerheden fokuseret fra at reagere på forureningen til at forhindre den. Der er sandsynligvis ingen fødevare desinfektionsmiddel mere undersøgt og mere forstået end hypoklorsyre. Forskningen viser tydeligt, at hypochlorsyre er sikker og effektiv til at sikre mikrobilogiske tal holdes under idet smitsomme niveau på fødevarer- og kontaktflader. 

Fødevaresikkerhed